Rabu, 19 September 2012

Class FLocatjava.lang.Object extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsVElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsIDElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.FLocat All Implemented Interfaces: MetsIdentifiable, MetsSerializable, MetsValidatable public class FLocat extends MetsIDElement This class encapsulates the element. See java.lang.Object extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsVElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsIDElement extended byedu.harvard.hul.ois.mets.FLocat All Implemented Interfaces: MetsIdentifiable, MetsSerializable, MetsValidatable public class FLocat extends MetsIDElement This class encapsulates the element. See

java.lang.Object
 extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsElement
   extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsVElement
     extended byedu.harvard.hul.ois.mets.helper.MetsIDElement
       extended byedu.harvard.hul.ois.mets.FLocat
All Implemented Interfaces:
MetsIdentifiable, MetsSerializable, MetsValidatable

public class FLocat
extends MetsIDElement
This class encapsulates the <FLocat> element. See <http://www.loc.gov/standards/mets/>

Tidak ada komentar:

Posting Komentar